Pedagogisch beleid

Kinderen hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en regelmaat. Daarom bestaat een dag bij kindercentrum De Boefjes – BSO uit herkenbare terugkerende onderdelen. Spelen, eten, drinken, slapen, verschonen, liedjes zingen, voorlezen, dansen en babbelen: alles op zijn tijd.

Ons pedagogisch beleidsplan omvat een pedagogische missie, visie en vier basisdoelen volgens de Wet Kinderopvang (IKK) ; gerelateerd aan de basisbehoeften van kinderen in het algemeen en de basishouding van de groepsleidsters en biedt een richtlijn aan voor pedagogisch handelen van de leidsters.

Deze vier doelen vormen de basis van ons aanbod.

  1. Het bieden van emotionele veiligheid
  2. Het bevorderen van persoonlijke competentie
  3. Het bevorderen van sociale competentie
  4. Overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden

Zij omschrijven datgene wat kinderen nodig hebben vanuit de basisbehoeften waar kinderen recht op hebben.

Deze basisbehoeften zijn:

  • Kinderen hebben recht op lichamelijke verzorging, voeding en rust en regelmaat;
  • Recht op genegenheid en geborgenheid;
  • Recht op veiligheid en continu├»teit;
  • Recht op ontwikkeling en competenties;
  • Recht op erkenning en waardering voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Kinderen hebben behoefte om een goed mens te zijn en willen graag voldoen aan de verwachting, normen en regels die gesteld worden.

Klik hier voor het uitgebreide pedagogisch beleidsplan en hier voor het veiligheid- en gezondheidsbeleid van De Boefjes – BSO.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging