De uitgangspunten

A. Persoonlijke en betrokken aandacht

Door de kleinschaligheid en vaste pedagogisch medewerkers is Buitenschoolse opvang De Boefjes BSO een overzichtelijke en vertrouwde plek waar kinderen zich thuis voelen. En voor de ouders is dat niet anders.
Alle pedagogisch medewerkers doen hun werk met plezier en met een groot hart voor kinderen. Ze zorgen ervoor dat elk kind zich welkom en veilig voelt zodat het lekker kan spelen en een fijne dag heeft samen met de andere kinderen.
De pedagogisch medewerkers willen elk kind graag leren kennen zoals het is. Weten wie het kind is. Elk kind is anders en leert, speelt en communiceert dus ook anders. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren elke dag weer met frisse aandacht en betrokkenheid. Op deze manier bieden de pedagogisch medewerkers alle kinderen emotionele veiligheid.

B. Positieve respectvolle benadering

Er is een positieve en respectvolle sfeer in de groep. Respect voor het kind betekent het kind serieus te nemen, door naar ze te kijken en te luisteren. Kortom open te staan voor het kind.
Elk kind is anders. Dus ook elk kind verdient respect voor zijn manier, zijn tempo en zijn voorkeur.
Wij stemmen af op het kind, zijn belevingswereld, behoeften en ontwikkelingsniveau en passen onze begeleiding hierop aan. Wij benoemen wat wij zien, waardoor het kind zich begrepen voelt. Ook benoemen wij wat er op groep gebeurt waardoor er sociale attentie ontstaat. Dit stimuleert de respectvolle omgang met elkaar.
Door kinderen op een positieve, opbouwende manier te benaderen neemt hun eigenwaarde en zelfvertrouwen toe. Vanuit deze benadering begeleiden de pedagogisch medewerkers ook sociale interacties tussen de kinderen. Spelenderwijs leren de kinderen hoe ze met elkaar om horen te gaan en bouwen steeds zelfstandiger relaties met anderen op.
Op deze manier bieden de pedagogisch medewerkers alle kinderen emotionele veiligheid en wordt er gewerkt aan het bevorderen van de persoonlijke, morele en sociale competenties.

C. Het bieden van ritme en veiligheid naast uitdaging en zelfstandigheid

De pedagogisch medewerker zoekt het evenwicht tussen geborgenheid en veiligheid aan de ene kant en uitdagingen aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor (zelf)vertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid.
Bij Buitenschoolse opvang De Boefjes BSO is een duidelijk dagritme, wat voor de kinderen rust en veiligheid biedt. Door de kaders op de groep weten de kinderen waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. De pedagogisch medewerkers benoemen veel van wat ze doen zodat het voor alle kinderen duidelijk en voorspelbaar is. Ook hanteren wij bepaalde rituelen binnen de opvang zoals rondom het vieren van een verjaardag, leidsterdag, Sinterklaas en Kerst, Pasen, en Sint Maarten.Vanuit de basis van rust en veiligheid, voelen de kinderen zich vrij om te ontdekken en zo verder te ontwikkelen. Hiermee groeit hun zelfstandigheid.
Op deze manier bieden de pedagogisch medewerkers alle kinderen emotionele veiligheid en wordt er gewerkt aan het bevorderen van de persoonlijke, morele en sociale competenties.

 

  

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging