Ons team

Onze pedagogische medewerkers hebben een grote en verantwoordelijke rol. Wij vinden het belangrijk dat een leidster betrokken, invoelend en positief is.

Wij werken met een team bestaande uit 4  vaste beroepskrachten, inclusief de beleidsmedewerkster/pedagogische coach. Al ons personeel heeft een passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is veelal een MBO diploma pedagogisch medewerker (SPW of PW) of gelijkwaardig diploma. Daarnaast heeft iedereen een EHBO-cursus gedaan en zijn er twee beroepskrachten die een BHV-diploma (Bedrijfshulpverlening) hebben.

Beleidsmedewerker en pedagogische coach:

Onze beleidsmedewerkster en pedagogische coach coacht het team en is samen met de locatiemanager er voor de ouders om vragen te beantwoorden. Het aantal coaching uren wordt bepaald middels een formule. De volgende rekenregel is van toepassing: (50 uur beleidsuren per locatie) + (10 coachingsuren x aantal fte pedagogisch medewerkers).

Naast de beroepskrachten werken we met een groepshulp die meerdere dagen in de week ondersteunende taken uitvoert. Al meer dan 20 jaar werken wij met hetzelfde team die op vaste dagen een vertrouwd gezicht geven aan De Boefjes – BSO. Vakanties van onze pedagogische medewerkers worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging