Wenprocedure

We vinden het belangrijk om aan het wennen extra aandacht te schenken.

Zo kunnen de kinderen en ouders rustig wennen aan de pedagogisch medewerkers, de groep en de andere kinderen. Voorafgaand aan de wenperiode vindt een intakegesprek plaats. Dit is de kennismaking tussen de pedagogisch medewerkers, de ouders en het kind. Hierin besteden wij aandacht aan wie het kind is en wat zijn of haar voorkeuren en behoeften zijn. Tijdens het intakegesprek wordt er een wenschema afgesproken met de ouders. Het wennen bestaat uit zo’n 2 à 3 keer een paar uurtjes meedraaien op de basisgroep van de BSO. In principe went het kind op de contractdagen, maar dit is afhankelijk van de beroepskracht-kind ratio en kan dus ook plaatsvinden op andere dagen.

In de wenperiode is het contact met de ouders belangrijk zodat we door hen ook hun kind leren kennen en leren begrijpen. Daarnaast zal het wennen ook makkelijker gaan als de ouders zich op hun gemak voelen en vertrouwen hebben. Uiteraard wordt een wenkind alleen opgevangen als de beroepskracht-kind-ratio dit toelaat.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging