Zieke kinderen

Zieke kinderen kunnen de opvang niet bezoeken. Dit in het belang van het kind zelf, maar ook in het belang van de in de groep aanwezige kinderen. Wij verzoeken u, als uw kind ziek is, dit zo snel mogelijk uiterlijk voor 09.00 uur telefonisch aan ons te melden op de opvangdag, met vermelding van aard en verschijnselen. De pedagogische medewerkers kunnen met deze informatie ook alert reageren op mogelijke overeenkomstige ziekteverschijnselen van de andere kinderen op de groep.

Zieke kinderen

Onder ziek zijn verstaan wij:

 • Het kind heeft een lichaamstemperatuur van 38 °c of hoger;
 • Het kind voelt zich niet lekker: het is hangerig, huilerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over;
 • Het kind heeft een besmettelijke ziekte

Soms wordt een kind ziek wanneer het de groep bezoekt. Als het kind op de kinderopvang verhoging (37,5 °c tot 38,0 °c, uitloop naar 38,5 °c) krijgt, dan melden we dit bij de ouder. In overleg met de pedagogisch medewerker kan de ouder besluiten om het kind direct op te halen of om even af te wachten of de koorts oploopt tot boven de 38,5 °c. Als de ouder besloten heeft het even aan te zien, dan neemt de pedagogisch medewerker na een uur opnieuw contact op met de ouder. Heeft het kind dan inderdaad een temperatuur van 38,5 °c of hoger, dan verwachten wij dat het kind zo spoedig mogelijk wordt opgehaald. Het liefst binnen een uur.

Koorts is niet de enige graadmeter waardoor een kind moet worden opgehaald op de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers kennen jullie kind goed en houden de signalen van ziek zijn in de gaten.

Richtlijn voor overleg met de ouders indien het kind;

 • verhoging heeft en hangerig is
 • opvallend ander gedrag toont
 • heeft gebraakt
 • uitslag/vlekken heeft
 • ernstige diarree heeft

De ouders worden over eventuele heersende infectieziekten geïnformeerd via de mail en door een brief op de deur.
De regeling voor infectieziektes wordt gehanteerd, zoals opgesteld door de GGD.
Voor bepaalde ziektes geldt een meldingsplicht bij de GGD. Telnr: 020 5555911

Medicijnen toedienen

De volgende drie stappen worden hierbij gehanteerd:

 1. Noteren op het toestemmingsformulier ’toedienen medicijnen’ die ouders dienen in te vullen en te ondertekenen.
 2. Noteren op de daglijst / bijzonderhedenlijst door de pedagogische medewerkster, dit ook de andere dagen noteren zolang het medicijn moet worden gegeven.
 3. Elke dag afvinken op de daglijst / bijzonderhedenlijst.

Er worden alleen medicijnen in de originele verpakking met bijsluiter die op naam van het kind is uitgeschreven, toegediend. Voor het verstrekken van het medicament wordt de bijsluiter gelezen. De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd.
Medicijnen worden volgens voorschriften bewaard.

Er worden door de pedagogische medewerkers geen koortswerende middelen gegeven aan de kinderen.

Vlakbij het buitenschoolse opvang is een huisarts gevestigd. Indien nodig kunnen we daar onmiddellijk terecht. Bij acute zaken, ernstige ziekteverschijnselen en serieuze verwondingen wordt het kind per ingeschakelde ambulance naar de eerste hulp gebracht bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Klik hier voor het protocol Medisch handelen, ziekte en allergieën.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging